Eğitim-bir-sen, şiddet mağduru eğitim çalışanları için hukuki yardımın hayata geçirilmesini sağlıyor.
Eğitim- Bir-Sen, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı yasal düzenleme yapılması talep ettiği kampanyasının sonuçlarını alıyor. 
Eğitim Bir-Sen  Şube Başkanı Kenan Şerefli, Millî Eğitim Bakanlığı'nın il millî eğitim müdürlüklerine gönderdiği "Eğitimcilere Yönelik Şiddet" konulu yazı ile şiddet mağduru eğitim çalışanlarına hukuki destek verilmesi kararının alındığını söyledi.
Şerefli, şiddet mağduru eğitim çalışanlarına yönelik bu hukuki yardım talebinin imza kampanyasıyla gündeme getirildiğini belirterek,  Öğretmenlik Meslek Kanunu önerisi içinde yer almasını sağladıklarını ve son olarak Nisan 2022'de Kurum İdari Kurulu gündemine taşıdıklarını hatırlattı.
Şerefli, “Millî Eğitim Bakanlığı’nın il millî eğitim müdürlüklerine gönderdiği “Eğitimcilere Yönelik Şiddet” konulu yazıyla, eğitim çalışanlarının eğitim ve öğretim hakkı ile kamu hizmetlerinden yararlanma hakkını engelleyen eylemlerin hassasiyetle takip edileceği, görevleri sırasında veya görevleri nedeniyle şiddete maruz kalan başta öğretmenler olmak üzere bütün eğitim çalışanlarına il hukuk hizmetleri birimlerince hukuki yardımda bulunulacağı bildirildi. Böylece Eğitim-Bir-Sen tarafından ilk olarak eğitim çalışanlarına yönelen şiddete karşı yasal düzenleme yapılması talepli imza kampanyasında önerilen, sonrasına Öğretmenlik Meslek Kanunu önerisi içinde dile getirilen ve son olarak Nisan 2022 Kurum İdari Kurulu gündemine taşınan, şiddet mağduru eğitim çalışanlarına bakanlıkça hukuki destek verilmesi talebi hayata geçirilmiş oldu.
Sendika olarak eğitim çalışanlarına karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemlerde ve davalarda personelin talebi üzerine bakanlığın hukuki yardımda bulunması noktasında düzenleme yapılması talebinde bulunmuştuk.
Dün olduğu gibi bugün de hakkı ihlal edilen, hak kaybına uğrayan her üyemizin yanında yer alarak, onların hak arama mücadelesini üstlendiğimiz gibi üyelik gözetmeksizin şiddete uğrayan bütün eğitim çalışanlarının yanında durmaya, şiddet mağduru üyemize hukuki desteği vererek caydırıcılığa katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bunun yan sıra, eğitim çalışanlarının, şiddete maruz kalmalarında kamu işvereni olarak bakanlığı yanlarında görmeleri, çalıştıkları kurumun desteğini arkalarında hissetmeleri, çalışma motivasyonu ve kurumsal bağlılık adına olumlu bir adım olmuştur” dedi.      SALİH AKGÜL

Editör: Hakimiyet Gazetesi