MMO Yozgat Şube Başkanı İhsan Salman, Enerji Tasarrufu Haftası ile ilgili açıklamalarda bulundu. 
Enerjinin verimli kullanılması gerektiğinin altını çizen Salman, enerji tasarrufu bir tercihten çok gereklilik olduğuna dikkat çekti.
Salman, Türkiye’nin % 70'leri aşan enerji ithalat bağımlılığının, ülke ekonomisi ve milletimiz üzerinde enerji fiyatlarını önemli bir baskı unsuru haline getirdiğini aktardı.
Salman, “Enerji ithalatı cari açığın yüzde 67'si kadar olan ülkemizde, her yıl ortalama 7,5 milyar Dolar yalıtımsızlık ve bilinçsiz enerji kullanımı nedeniyle israf ediliyor. Ortaya çıkan bu rakam, bir aylık cari açığı tamamen kapatabildiği gibi, genel cari açığın da yaklaşık onda birine denk geliyor. Ülkemizde kullandığımız enerjinin yabancı kaynaklı, yabancı para birimi ile satın alınan ve ana vanası yabancıların elinde olan bir enerji kaynağı olduğu unutulmamalıdır” dedi.
Salman, Enerjiyi tasarruflu kullanmak, iyi yönetmek, enerji tasarrufunu sağlayan yeni teknolojiler geliştirmek ve kullanmak bir zorunluluk haline geldiğine vurgu yaptı.
Salman, “Enerji verimliliği uygulamalarının etkinleştirilmesi ve enerji tasarrufu sağlanması; yeterince değerlendirilmeyen yenilenebilir enerji kaynaklarının harekete geçirilmesi; birincil enerji tüketimi ve elektrik üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması, Ülke ekonomimiz için öncelikli hedef olmalıdır. Enerji tasarrufu, yabancı kaynaklı olan enerjiden tasarruf ederek sadece bireysel ve ülke ekonomisine katkı sağlamaz, aynı zaman da hava ve çevre kirliliğinin de tasarruf oranında azalması anlamına gelmektedir. Gelecek nesillere hem ekonomisi güçlü hem de çevre açısından yaşanabilir bir ülke bırakmak istiyorsak biran evvel enerji konusunda gereken tüm tedbirleri almamız gerekmektedir.
MMO Yozgat İl Temsilciliği olarak enerji sorununun çözümü noktasında üzerimize düşen her türlü teknik görevi; gerek milli ekonomimiz adına gerekse de gelecek nesiller adına gönüllü olarak kabul ediyoruz.  Bu kapsamda, içinde bulunduğumuz Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla vatandaşlarımız enerji tasarrufu ve hava kirliliği noktasında uyarıyor,  gerekli tedbirleri uyguladıkça hem hava kirliliğini önlemiş olacaklarını hem de şahsi ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını kamuoyuna bildiriyoruz” dedi.
                                SALİH AKGÜL

Editör: Hakimiyet Gazetesi