Yozgat'ın 'lokomotifi' olacak derken.
Raylara asılı olan üniversite için yeni dönem başlıyor.
*
Yapılanlardan/yapılmayanlardan.
Eksik bırakılanlardan.
İletişim kapılarının kapalı bırakılmasından.
Diyalogların sınırlı tutulmasından.
Eleştirilerden.
Tartışma odaklarından.
Mesajlar alıp.
Ders çıkarılmadıkça.
Üniversite kente katkısından bahbetmek.
Hayalden öteye gitmez.
*
Dün dündür mantığıyla.
Hareket ederseniz.
Hayal kırıklığına düşer.
Çözümü olmayan sorunlarla karşı karşıya kalırsınız.
*
Yozgat’ın lokomotifi. 
Ekonomik. 
Sosyal. 
Kültürel. 
Gelişimin bir parçası. 
Sanayinin destekçisi.
Kalkınmanın itici gücü...
Üniversite artık kendini sorgulaması lazım.
Yozgat'ın üniversite şehri kimliğine kavuşmasını beklerken.
Neleri konuşuyoruz.
*
Dünün sorunları bugün tekrar yaşanıyor.
Ya da temenni edilerek, yaşanmaması isteniyor.
*
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı.
Yozgat'a 5 binin üzerinde öğrenci geleceğinden bahsediliyor.
Kent için iyi bir rakam.
*
Öğrencilerin barınma sorunu bir kez daha gündeme gelecektir.
Kanıksanmış durumdur.
*
Paydaşların.
Şehrin dinamiklerinin.
Ortak hareket edilmesi gerektiği kanısındayım.
Mevzunun 'bürokratik' açılımı kadar.
Şehrin Sivil toplum örgütleri.
Şehrin özel sektörü.
Yozgat'ın kendisini ne yapacak?
*
Bürokratik açıdan.
Mevzuat/yönetmelik/genelge açılımlı.
Sorun çözme yaklaşımı bir noktadan sonra 'kilitli' hale geliyor.
O yüzden.
Sorun çözme adına.
Bürokratik yaklaşımlar kadar.
Şehrin kendisinin de öne çıkarılması lazım.
Paydaş olarak görülecek.
STKlar...
Özel sektör.
Bir bütün haline getirilip.
Çözümde yer almaları sağlanmalıdır.
*
Barınmayı bir şekilde çözersiniz.
Ya ulaşım...
Ya sosyal yaşam.
Ya kültürel hayat.
Ya kentin tanıtımı..
*
Anlatabildim mi?
*
Bana müsade...
Bir müddet yokum...