İletişim yok.
Diyalog yok.
Tahammül yok.
Beklenti çok...
*
Memleketin hali...
*
Okumak güzel şey.
Bilgi edinmek.
Öğrenmek.
Eğitimli hale gelmek.
Anlatılmaz.
İleriyi görebilmek.
Toplumun sorunları paylaşabilmek.
Eğitime bağlı.
Eğitimli insan bencil olmaz.
Eğitimli insan menfaat peşinde koşmaz.
Eğitimli insan çıkarını gözetmez.
Zaten, ne geldiyse başımıza.
Eğitimsizlikten gelmedi mi?

Konuşamıyoruz.
Tartışamıyoruz.
Anlatamıyoruz.
Derdimizin peşinde koşmuyoruz.
Padişahlık sistemini uygulayıp.
El pençe bekliyoruz.
Eğitime bağlı bunlar.
Anlayın.

Yorulmayın.
Mevzuya giriyorum.

'Taraf' olmanın getirdiği sistem.
Yanlışların görülmesini engelliyor.
Doğruyu bile yanlış içerisine çekip.
Kentin önünü tıkıyor.

Mesele ekonomi.
Ortak isyan.
Ortak şikayet.
Ortak istek.
Ama.
'Taraf' kalıp.
İstekleri bile sınırlıyoruz.

Bir karar alırken.
Sonu hesap edilmediğinden.
Mağduriyet öne çıkıyor.
Çoğu zaman kaş yaparken göz çıkıyor.
Planlaması yapılsa da.
Yanlışlardan, doğruyu bulamıyoruz.

Yanlışı savunmak kadar kötü bir durum yok.
Eksiği kabul etmemekte aynı.
*
Yatırım.
Hizmet.
Gelişim.
Kalkınma noktasından bakarken.
Doğru zamanlamanın olmaması.
Geri adımı getirdiği gerçeğini de bilmek lazım.
*
İstihdam sağlarken 'sorun' çıkıyor.
Tarım açılımı yaparken 'sorun' çıkıyor.
Ekonomiye dönük atım atarken 'sorun' çıkıyor.
Böyle bir sorunlar içerisinde.
'Taraf' olarak 'görmezlikten' gelmek.
İşin daha vahim boyutu.
*
Memlekette yapılanlara kimse karşı değil.
Aksine sahipleniyor.
Fakat.
Yapılanların 'katkı' vermemesi tartışma getiriyor.
'Taraf' yaklaşımının getirdiği yanlışta buradan çıkıyor.
Karşı tarafın anlattıklarını dinlemeden.
Mevzuya bodoslama atlamak.
İşgüzarlık getiriyor.
Bilgisizliği perçinliyor.
*
Anlatabildim mi?