Yozgat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen  imza etkinliğine katılarak öğrencilere kitap hediye etti.
Yozgat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ülkü Bozok, müdür yardımcısı Şeyma Erdinç’in de katıldığı programda öğrencilere şiir hakkında bilgi veren Şair Yurtlu şiire etimolojik açıda yaklaştı. 
Arap kökenli kileden türediğini söyleyen Yurtlu, “Hayranı olduğum ‘edebiyat’ı sevdim de sevdim. Sevdikçe de güzelliği, sevmeyi, sevilmeyi;  saygı duymayı ve saygı görmeyi buldum. Aynı ailenin mensubu olan “Edep” ile “Edebiyatı”  kendime ölçü addettim. Etimolojik bakış açısıyla,  Arapça kökenli üç harften ibaret “EDB” (edeb)’in içerisine o kadar güzellik sığdırılmış ki, hayran kalmamak mümkün değil. Lügâtî, dînî ve tasavvufî olarak, terbiyeden tutun ki, görgü, konuk ağırlama, incelik ve  nezaket gibi bir çok milli ve manevî değeri barındırır. Dahası, “olay, duygu ve hayallerin  dil aracılığıyla estetik şekilde anlatılması”nı  içerir” . Bu nedenledir ki edebiyatı;  menşei/kökeni olduğu EDB (edeb)’i  aile büyüğü olarak görüp, edep dairesinde; dil, kalem klavye üçlüsüyle kavilleşip, yazıp söylemeye   gayret sarf ettim.       İşte bu edebiyat ailesinin bir diğer ferdi olan “Şiir”i de sevip sevdirmeye çalıştım hep. Yetmedi; iyiyi, güzeli, ahlakî olanı, yalan içermeyeni yazıp dillendirmeye özen gösterdim yeni nesil anlayışıyla. Yine Arapça kökenli olan (ş-a-r/ şi’r) de olduğu gibi; incelik, şuur ve  az söz ile çok şey anlatmaya talip oldum. Var olan ve olması gereken olay, duygu ve beklentileri  didaktik türde, bazen de   lirik olarak sunmaya çalıştım.        Hal böyle iken Kur’an-ı Kerim’de de sure adı  olarak geçen, şiir/şair olgusunu; edebi ve etiği olan, yalandan uzak, Kur’anî ifadeyle “…iman edip iyi iş (salih amel) yapanlar, Allah’ı çokça zikredenler ve zulme (haksızlığa) uğratıldıktan sonra haklarını savunanlar müstesna...Şuara-227.” hükmünü esas alarak yazıp söylemeyi şiar edindim” diye konuştu
Yurtlu, Okul Müdürü başta olmak üzere idareci, öğretmen ve öğrencilere imzaladığı kitapları hediye etti.
                         HABER MERKEZİ

Editör: Hakimiyet Gazetesi