Bir asır bekledik...
Şimdi keyfini yaşıyoruz.
Biniyoruz...
'Hop ordayız.'
Karasına.
Hızlısına.
Yükseğine falan dokunmayacağım.
Treni anlatmayacağız...
*
Yıllardır elimizden kaçırdıklarımızla yanıp, tutuşurken...
Bugünden kaçacak treni tutmamız lazım...
Tamamen duygusal...
Tamamen ekonomik.
*
Mevzu...
Kenevirde ihtisaslaşan Yozgat'ın...
Üretim merkezine dönüşmesi.
Üs haline gelip.
Ekonomik açıdan gelişmesi.
*
Endüstriyel...
Medikal derken.
Kenevir her alanda rağbet görür hale geldi.
Hatta kenevire dayalı gelişim planı yapıp.
Geleceğini şekillendiren kentler var.
Böyle bir ortam içerisinde.
Yozgat'ın elindeki fırsatının kullanılması gerekir.
*
Yozgat Bozok Üniversitesi Endüstriyel Kenevir Alanında İhtisas üniversite konumunda...
Yıllardır da bu alanda çalışmalar yürütüyor.
Endüsrtiyel alan kadar.
Medikal alanda da ortaya çıkardığı ürünler...
Yaptığı AR-GE çalışmaları var.
Yani...
Ortaya çıkan/çıkarılan.
Üretime.
Ekonomiye.
Yozgat'a.
Ülkeye yansıması lazım.
*
Medikal Kenevir alanda pilot bölgeler belirlenecek.
AR-GE çalışmalarına.
Üretime.
Destek verilecek.
Yatırımların önü açılacak.
Yatırım alanları belirlenecek.
*
Orman Kanunu ve Bazı kanunlarda yapılan değişiklik yapıldı.
 “Lif, tohum ve sap üretimi ile ilaç etkin maddesi elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabidir. Lif, tohum ve sap üretimi amacıyla izinli kenevir yetiştiriciliği Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği ve/veya işlenmesi Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılır veya yaptırılır.”
*
Tarım kenti Yozgat'ın...
Tarımsal sanayide de ön plana çıkması kaçınılmaz hale gelmiştir.
Bugün.
Kenevir üzerinde yapılan çalışmalar sanayiye dönüştürülmelidir.
Pilot il olarak belirlenmesi.
Merkeze dönüştürülmesi.
Üs haline getirilmesi.
Siyasi irade ve idarenin.
Bürokratik gücün orkaya konması ile mümkün olacaktır.
*
Tren kaçmasın.
Anlatabildim mi?