Son cümleyi başa alıp, yürüyelim.
Yozgat'ın çıkış noktası Bozok Üniversitesi...
*
Yozgat kendi ile cedelleşiyor.
İç boğuşmayla...
Kısır döngünün getirdiği anlayış.
Benim olsun küçük olsun mantığıyla.
Belli bir nokta üzerinde sistemleşiyor.
*
Herkesin her şeyi bilip.
Hiç bir şey yapmadığı gibi...
Her şeyin de önüne barikat kuruluyor.
*
Değişime.
Yenilenmeye.
Başlangıca.
Adıma.
Umutkar bakıp.
Kendimizi kandırmaktan.
Kendimizi avutmaktan öteye gidemiyoruz.
Debelenip duruyoruz.
İyi mi?
*
Hatırlayınız.
2006 Mart'ında Yozgat'ın yeni bir döneme girdiğine dem vuruldu.
Şarkılarla.
Türkülerle.
Konserlerle.
Yürüyüşlerle.
İnsanın içine işleyen soğuk havada.
Sıcak tebessümler yansıtıldı.
Yozgat ısıtılmaya çalışıldı.
*
O günden, bugüne...
Farkında mısınız?
Bir arpa boyu gidemedik.
Binalaşmanın...
Arsa genişletmenin.
Arazi büyütmenin.
Söylemsel yansıtmanın.
Cazibesiyle üniversitenin varlığıyla mutlu olduk...
Gururlandık.
O kadar...
*
Siyasi kilitlenmenin.
Bürokratik tıkanmanın.
STK yavaşlamanın.
Halksal izlemenin.
Gerçeğinden hareket ederek.
Bozok Üniversitesi etrafında, Yozgat'ın yol haritasının çizilmesi gerekliliğini kabul etmeliyiz.
Yani.
Yozgat'ın açılımı üniversite üzerinden olacaktır...
*
2006'dan 2024'e...
18 yıl geçmiş...
Yozgat aynı yerde...
Üniversite çember içerisinde dönüyor.
Yozgat'ın üniversite ile bütünleşip.
Ortak hareket etmesi gerekliliğinin yansıtılması lazım.
Hem akademik açıdan.
Hem üniversitenin varlığı açısından.
Hem üniversite kadrosu açısından.
Hem üniversite öğrencisi açısından.
Akademik bakışla...
Yozgat'ın sektörel açılımları kadar.
Ekonomi.
Ticari.
Sağlık.
Kültür.
Eğitim.
Turizm.
Spor.
Gelişim planları ortaya konmalıdır.
*
Yozgat'ı yönü üniversiteye bağlı olarak belirlenecektir/belirlenmelidir.
Anlatabildim mi?