Akademisyenlerin öteden beri yürüttükleri topluma ve eğitime hizmet niteliğindeki gönüllülük faaliyetlerinden birisi olan “Çandır Bilim Söyleşileri” 10 Kasım 2023 Cuma günü Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kaplan’ın daveti üzerine ilçedeki ortaokul ve lise öğrencileriyle yapılan buluşmalarla gerçekleştirildi.

"ÇANDIRDAN'DA AZİZ SANCAR ÇIKABİLİR"

İlçede aynı binada eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten Çandır Atatürk Ortaokulu ve Şehit Serkan Ciddioğlu İ.H.O. öğrencilerinden 5’inci ve 6’ıncı sınıflardaki çocuklarla, Okul Müdürü Kasım İnci’nin eşliğinde sınıflarında ayrı ayrı bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilerin kimi zaman o anda derste işledikleri konulardan kimi zaman yakın çevredeki örneklerden hareketle, insanın sürekli aktif olan bir beyne sahip olduğunu ve bunu diğer canlılardan farklı olarak en iyi şekilde kullanmakla yükümlü olduğunu ve dolayısıyla bilimin ve aklın doğru kullanılmasının önemli olduğuna değinerek bilimle uğraşmanın hayranlık uyandıran yönlerini fark ettirmeye çalıştı. Öncü bilim insanlarından ve onların yaptığı çalışmalardan örnekler vererek Aziz Sancar’ında tıpkı Çandırlı çocuklar gibi Türkiye’de bir çocukluk hayatı yaşadığını ifade ederek, onlarında gelecekte insanlık için sıçrama yaptıracak işler ortaya koyabileceklerinin altını çizdi. Kendi akademik hayatından da örnekler verip çocukların sorularını cevaplandırdı.

"BİLİŞİM DÜNYASINA YOLCULUK"

Okulda önce 7’inci ve 8’inci sınıf öğrencileriyle daha sonra gün sonunda 5’inci ve 6’ıncı sınıf öğrencileriyle Müdür Yardımcısı Yaşar Atakan’ın eşliğinde konferans salonun da iki oturumda bir araya gelen Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer, "Bilişim Dünyasına Yolculuk" başlığı altında bilgiler paylaştı. Öğrencilerin seviyesine uygun bir dille aktardığı teknik bilgilerde sensör teknolojileri ilgili kavramları ele aldı ve uygulama alanlarından bahsetti. Gerçekleştirdiği bilim söyleşisinde bilişim teknolojilerinin gelişiminde önemli rol oynayan unsurları çocukların sorularına cevap vererek açıkladı.

"MOLEKÜLLERİN DÜNYASINA YOLCULUK"

Ortaokul öğrencilerinin bilime olan merakını daha canlı kılmak, artırmak ve tahrik etmek için özel çaba gösteren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, okulun konferans salonun da "Moleküllerin Dünyasına Yolculuk" başlıklı bir söyleşi oturumu da gerçekleştirdi. 6. – 8. sınıflardan öğrencilerin hazır bulunduğu oturumda yöneticiler ve öğretmenler de yer aldılar. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, etkileşimli bir iletişim dili kullanarak atom ve moleküllerin özelliklerinden bahsetti. Günümüzde kullandığımız ileri teknoloji ürünlerin gerisinde temel bilimlerle ilgili yapılan çalışmaların yer aldığını izah etti. Nano ölçekte molekül ve atom topaklarının ilgi çekici özellikler sergilediğinden bahsetti. Sağlıktan, uzay bilimlerine varıncaya kadar yaşanan gelişmelerde deneysel, teorik ve hesaplamalı araştırmaların rolü olduğunu ortaya koydu. Matematiğin sembol ve notasyonlarının bilimin dili olarak nasıl kullanıldığına da atıfta bulunan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “1900’lü yılların başında fizik ve kimya alanında yapılan çalışmalar büyük devrimler doğurmuştur. Felsefeyi dahi etkileyen yenilikler ortaya çıkmıştır. Modern fiziğin doğuşu ile ivme kazanan ilerlemeler günümüz teknolojisine de temel oluşturacak nitelik kazanmıştır.” dedi.

“HAYALİN VARSA YORULMAYA DEĞER”

Gün içerisinde gençlerle de bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Şehit Yıldırım Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda öğretmen ve öğrencilerin ilgiyle izlediği “Hayalin Varsa Yorulmaya Değer” konulu bir konuşma yaptı. Okul müdürü Kerem Koçer’in faydalı bir etkinlik olduğunu değerlendirdiği buluşmada Prof. Dr. Mustafa Böyükata, hayallerinin peşinde tutkuyla yol alan bilim insanlarından bahsetti. İnsanlığın bugün geldiği uzay çalışmaları eskiden beri var olan ortak hayallerin peşinde gitmekle ilgili olduğunu belirtti. Türkiye’nin geleceği için, milletimizin geleceği için ve insanlığın geleceği için iyi eğitilmiş insan ihtiyacına dair değerlendirmelerde de bulundu ve hayali olan ve o hayali için yorulan bireylerin geleceği şekillendireceğini ortaya koydu. Karşılıklı sorularla sürdürülen buluşmada dinamik bir atmosfer oluşturuldu.

HEDİYE KİTAPLAR DA GÖTÜRÜLDÜ

Akademisyenlerin öğrencilere dağıtılmak ve okulda değerlendirilmek üzere götürdükleri hediye kitaplardan; okullar için TÜBİTAK yayınlarından Meraklı Minik ve Bilim Çocuk, Bilim Teknik aboneliği hediye eden ODTÜ mezunlarından Serkan Taşkın, Hakan Çinkılıç ve Mustafa Avunduk, Kâşif Çocuk Yayınları İmtiyaz Sahibi Emrullah Köker, Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Dr. İbrahim Erdoğan, emekli öğretmen Selami Tanoğlu, Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Eğitimci-Yazar Ahmet Sargın, Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği Başkanı Aysel Ergüney, Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Naci Şahin, İstanbul'dan Halil Vedat Fıratlı İlkokulu Müdür Yardımcısı Bülent Yılmaz, Yozgat Belediyesinden Uğur Sağlamer, Tarım ve Orman Bakanlığından İsmihan Açıkgöz, Kayseri’den öğretmen Murat Akpınar, Nevşehir’den öğretmen Halit Arapoğlu ve farklı meslek mensubu gönüllülere de gıyabında teşekkür edildi.

PROJE KONULU SOHBET

Gün sonunda Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veyis Altuntaş ve Müdür Yardımcısı Ahmet Tokgöz, Ortaokul Müdürü Kasım İnci ile okul yöneticiler ve öğretmenlerin katıldığı bir sohbet toplantısında akademisyenler proje tabanlı çalışmalar konusunda bilgiler verdi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğretmen profillerinden, okulların mevcut fiziki şartları ile bulundukları çevre itibariyle sahip olduğu avantajlı yanlardan, bilgi kaynaklarına ulaşmadaki kolaylıklardan bahis açarak kırsaldaki okulların birer  “butik okul”, özel okul görünümünde olduğunu ifade etti. Öğrencilerin proje tabanlı çalışmalar ile kendilerin daha iyi tanıyacaklarını, mizaçlarında var olan yeteneklerini kolaylıkla açığa çıkartabileceklerini ve yeni ilgi alanları ile takım çalışması gibi pek çok becerilerini de geliştirebileceklerini söyledi. TÜBİTAK destek programları hakkında bilgiler de vererek öğrenci projelerinde, TÜBİTAK-4006 Bilim Fuarları gibi programlarda dikkat edilmesi gereken detayları açıkladı ve püf noktalarına değindi.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Düzenlenen etkinlikler için ön ayak olan Çandır Atatürk ortaokulu ve Şehit Serkan Ciddioğlu İ.H.O. Müdürü Kasım İnci, “Gayet olumlu faydalı bir etkinlik oldu. Bütün sınıf şubelerine ayrı zaman ayrılması öğrencilere verilen değerin bir göstergesiydi. Öğrencilerin ufkunu açma açısından ortaya konulan tezlerin örneklerle desteklenmesi ve örnek hayat hikâyeleriyle zenginleştirilmesi onlara başarının çokta uzak olmadığını gösterdi.” dedi ve öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen buluşma için ayrılan sürenin kısıtlı kaldığına da değinerek okullarında akademisyenleri ağırlamaktan mutlu olduklarını ve tekrar görüşmeyi dilediğini sözlerine ekleyerek teşekkür etti.

Çandır Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ahmet Tokgöz de yaptığı değerlendirmede, “Gayet güzel ve ilginç bir söyleşi oldu. Öğretmen ve öğrencilerin ilgisi iyiydi. İlerde nasıl yansımaları olur bekleyip göreceğiz.” dedi ve emeklerinden dolayı akademisyenlere teşekkür etti.

Etkili, verimli ve faydalı bir gün olduğu, ilçe için farklı bir atmosfer yaşandığı gözlenen program sonunda okul yöneticileri ile birlikte Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veyis Altuntaş tarafından Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer’e günün hatırası olarak ilçeyi tanıtıcı imitasyon takdim edildi. HABER MERKEZİ