Öğretmenlerin gözüyle cumhuriyetin 100. yılında eğitim sempozyumu Ankara’da gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’in onursal başkanlık yaptığı Cumhuriyetin 100. yılında eğitimin inşasında ve bekasında söz sahibi öğretmenlerin maarif davamızın bu günü ve geleceği hususundaki fikirlerini almak ve eğitimde Türkiye Yüzyılı'na katkıları sağlandı.
Yaklaşık 1500 katılımcının bulunduğu sempozyuma paydaş kurum olarak Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Maarif Vakfı, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve bakanlığımızın bir çok ilgili genel müdürlükleri fuaye alanında açtıkları stant ve sergilerle destek verdi.
Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları kapsamında, evrensel değer ve standartları göz önünde bulundurarak, kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleriyle milli ve toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sistemi oluşturmak amacıyla sempozyum düzenlendi.
Sempozyumda, “Öğretmenlik ve Mesleki Gelişim”,“Eğitimde Kültürel Miras ve Değerler Eğitimi”, “Eğitim ve Öğretim Süreci”, “Teknolojik Gelişmelerin Eğitime Etkisi”, “Eğitimde Kapsayıcılık ve Rehberlik”, “Yurt Dışı Türk Okulları ve Milletlerarası Okullar” ve “Eğitimde Paydaşların Rolü ve Katılımı” temaları işlendi.
 Sempozyuma Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi Tarih Öğretmeni Mehmet Doğan “Tarih Eğitiminde Somut Olmayan Kültürel Mirasın Aktarımına Bir Örnek: Yozgat İli Ocaklı Geleneğinde Türkistan İzleri” adlı bildirisi ile katılım sağladı. 
Sempozyumda1336 başvuru arasından hakem değerlendirmesi neticesinde 78 ilden ve beş ülkeden (Almanya, Azerbaycan, Mali, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) katılım hakkı kazanan 100 sözlü sunum ve 25 poster sunum iki gün boyunca beş ayrı salonda ve fuaye alanında sunuldu. 
Sergiler, stant tanıtımları ve çağrılı konuşmacıların katkı sunduğu panel oturumlarıyla "Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı Etkinlikleri"ne damga vuran sempozyum, Prof. Dr. Cihad Demirli'nin yaptığı kapanış konuşması ve belgelerin takdimiyle son buldu.
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili planlama yaparken en temel konuma konulan başlıklardan birinin yüzyılın birikimini, gelecek yüzyılı inşa edecek öğretmenlerle birlikte değerlendirmek ve ona göre planlamak olduğunu söyledi.                    SALİH AKGÜL

Editör: Hakimiyet Gazetesi