Gündem siyaset odaklı olunca.
Memleketin gerçeklerini göz ardı ediyoruz.
Bir kenarda tuttuklarımız.
Bir anda, elimizden kayıyor.
İyi mi?
*
Yozgat'ın söylem ile eylem arasındaki çelişkili yapısı...
İleriye dönük adımların.
Ortaya konan planların.
Yansıtılan stratejilerin.
Aktarılan umutların.
Kısa vadede sonuçlanmasını.
Saman alevi gibi yok olmasını.
Etkin kılıyor.
*
Yıllardır üzerinde durduğumuz.
Kentin lokomotifi olarak kabul ettiğimiz.
Akademik bakışla.
Kente yeni yollar açacağını kanıksadığımız...
Sık sık eleştirip.
Şehir ile bağlantısının kopukluğuna dem vurduğumuz.
Kendi ile barışık olmadığını ifade ettiğimiz...
Bozok Üniversitesi'ni 'hiç' sayamayız.
Bugün.
Üniversite kendi içerisinde 'yeni'den başlayarak.
İleriye dönük adımlar atmaya.
Yarını planlamaya.
Eksiklerini gidermeye.
Umutları yeşertmeye.
Nokta atışlarla çözüm bulmaya.
Gerçekleriyle yüzleşerek, yol edinmeye.
Kent ile bağlarını kurmaya.
Yelken açmış/açıyor.
*
Mevzu.
'Söylem' ile 'eylem'in bütünleşmesi.
*
Bozok Üniversitesi.
Ekonomi.
Sağlık.
Eğitim.
Tarım.
Spor.
Turizm.
Kültür.
Yaşam.
Sosyal hayata bağlı.
Potansiyelli.
Akademik ve öğrenci sayısıyla.
Yozgat'ın yükünü omuzlayacak.
Taşıyacak.
Gelişimi sağlayacak.
Kalkınmayı tetikleyecek.
Fırsatları harekete geçirecek.
Ortak akıl ekseninde.
Kentin dinamikleriyle.
Doğru adımları atacak.
Yapıya, güce sahip...
*
Mesele.
Üniversite ile şehrin birbirine bakışı.
Yani.
Geçmişte 'hiç' edilen bütünleşmenin.
Yeni dönemde 'güç'lendirilerek devam ettirilmesi.
*
Rektör Yaşar ile bir kaç görüşme fırsatımız oldu.
Söylem ile eyleme bakış açısının.
Yozgat'a sonuç getireceği aşikar.
Fakat.
Tek tarafla çalışmaların kentsel açılımları tıkadığı da malum.
Bu yüzden.
Üniversite adım atarken.
Şehir dinamiklerinin.
Paydaşlarının da karşılık vermesi lazım.
Yozgat için anahtar üniversitedir.
Anahtarı da doğru kullanacak olan da Yozgat'tır...
Anlatabildim mi?