İki ayrı Yozgat üzerinde duruluyor.
Çoğaltan bile var.
*
Gelişen Yozgat...
Yerinde sayan Yozgat...
Çoğaltanlar var dedik ya.
Eller Mersin’e giderken, Yozgat’ın tersine gittiği söyleniyor.
Menfaat üzerinde yürütülen Yozgat.
Her hangi beklentisi olmayanların Yozgat’ı.
Mesele.
Uzadıkça, uzuyor...
‘Düşün’meye bağlı.
*
Yıllardır Yozgat için ‘kafa’ yoranların.
Son tercihlerinin kaçmak olduğu gerçeğinden.
Düşünmeye pek vaktimiz olmuyor.
Hatta.
‘Düşün’me demeye getiriliyor.
*
Yozgat’ın eti, budu belli.
Sistemsel işleyiş ile.
Menfaat, çıkar doğrultusunda.
Yandaş yaklaşımlarla.
Yalakalık zırhıyla.
Herkesin işine geldiği gibi hareket ettiği şehrin.
Yarını ‘düşün’me konusu da kısıtlı kalıyor.
Bugünü yaşa.
‘Düşün’me yeter.
*
Toplumsal açılım konusunda.
Ortak değerin kentsel yaşam olduğuna göre.
Gelişim.
Kalkınma.
İlerleme.
Konusunda ‘düşün’me mevzusunun da ortak olması gerekir.
Ama, tam tersi...
*
Mesele ‘kişisel’ bir noktaya gelip.
Menfaat.
Çıkar.
Yandaşlıkla kilitleniyor.
*
Çalışma biçimi bile buna endeksleniyor.
İyi mi?
*
Yozgat’ı düşünmek.
Oturup, bakmakla.
İzlemekle.
Gruplaştırıp.
Yandaşlaştırıp.
Siyasal bakışa çekmekle olmaz.
*
Farklı fikirlerin.
Ortak değerler üzerinde paylaştırılıp.
Kentsel.
Toplumsal değerlere yararlı hale getirilmesi ile mümkündür.
*
Biz de öyle mi?
Değil.
İki farklı Yozgat olgusu bu şekilde yansıyor.
Yürütülüyor.
*
Gerçekçi olmak lazım.
‘Düşün’me ile ‘düşün’mek arasındaki farkı  doğru algılayıp.
Yozgat faydasına getirmemiz lazım.
Bugün.
Ortaya konan veya konmak istenen mevzu.
Yozgat’ın geleceğine ilişkin.
Belli bir noktadan sonra kesiliyor.
Sebebi ‘düşün’me ile alakalı...
*
Herkes, her şeyi biliyor.
Ama.
'Düşün'üp, sessiz kalıyor.
Anlatabildim mi?