Siyasetin farklılaştığı.
Siyasi etiğin ortadan kaldırıldığı.
Siyasi değerlerin yok edildiği.
Toplumsal ayrışmanın öne çıkarıldığı  dönem içerisindeyiz...
Taraflaşma adına.
Yapılanı 'yok' görme gibi gereksinim duyuluyor.
Algısal yaklaşarak.
Fanatizm.
Holiganizm siyasetiyle.
Gruplaşarak.
Yön bulmanın çabasına giriliyor.
İyi mi?
*
Süreç işliyor.
Bugün/yarın yolun şekli belirlenecek.
Ama.
Gelinen durum.
Dağılımları.
Bölünmeleri.
Kutuplaşmaları doğuruyor.
*
Endişelerimiz, haklılığımızı ortaya koyacak.
*
Gelelim mevzuya.
Hizmet mi?
Reklam mı?
*
Geçmişte yapılanlar nasıl kabul görüyorsa...
Bugünkilerde 'kabul' edilmek zorundadır.
Eksik veya fazla...
Algısal bakılarak.
Karalama siyasetiyle.
Yapılanları 'yok' boyutuna çekmek.
Ortaya çıkanları 'hiç' görmek.
Ucuz siyasetten başka bir şey değildir.
*
Pandemi...
Deprem...
Derin yaralar...
Derin acılar getirdi.
Hizmet belediyeciliği.
Gönül belediyeciliği.
Sosyal belediyecilik.
Bu dönem içerisinde bir bir yerine getirildi.
Vatandaşa devlet sıcaklığı.
Devletin şefkat eli uzatıldı.
*
Sonrası...
Hizmetler...
Yatırımlar...
Bir bir yerine getirildi/getiriliyor.
Hizmet mi?
Reklam mı?
Can alıcı nokta burasıdır.
Yapılanı anlatmamak/anlatamamak.
Yapılan üzerinden siyaset yapmak/yapamamak.
Yapılanı pazarlamak/pazarlayamamak.
Celal Köse'nin bakış açısıyla alakalı.
Hizmeti, reklama dönüştürmemek gibi yapıyla...
Yozgat'a...
Yozgatlı'ya...
Geleceğe...
Adımlar attı/atıyor.
Yeterli veya yetersizden çok...
Niyete bakmak lazım.
Yani...
Hizmeti, reklama dönüştürmeden.
Gayret ediyor.
*
Yapılanlar/yapılacak olanlar.
Yozgat'a değer katacaktır.
Lakin...
Reklam siyasetiyle yol almak.
Gerçekleri ortadan kaldırmayacaktır.
Genelde, yerelde iktidar gücü olmadan...
Bir şeyleri sonuca ulaşamadığının anlaşılması lazım...
Anlatabildim mi?