Yiğit namıyla anılır derler ya.
Doğru.
Yaptıklarıyla.
Yapamadıklarıyla.
Yeri gelir alkışlanır.
Yeri gelir tartışılır.
Yeri gelir, yerin dibine sokulur.
Vurun abalıya misali.
Hedef tahtasına konur.
Anlayın.
*
Bizdeki farklı.
Alenen ortaya konanlar.
Bir beklentinin.
Bir isteğin.
Bir yandaşlığın.
Bir yalakalığın.
Bir taraf olmanın.
Bir menfaatin.
Bir çıkarın.
Bir egonun.
Yansımasından başka bir şey değildir.
Görün.
*
Malum.
Bir çok alanda debelenen Yozgat’ın.
Çözmesi gereken ana mevzuları var.
Başta eğitim.
Eğitim, beyin göçünün önlenmesi açısından önemlidir.
Algılandığı an.
Çözümün başlangıcı olacaktır.
*
Gerçekçi olmak lazım...
Yerel bazdaki kopukluk...
Yerel dinamikleri de etkiliyor.
Ortak hareket etme kültürü olmadığı gibi...
Atılan adımlarda 'kopuk'luğun getirdiği sistem içerisinde kayboluyor.
*
Yerel mekanizm içerisinde...
‘Biz’dendir.
‘Ahbab’ımızdır.
‘Yakını’mızdır.
‘Dost’umuzdur.
Diye yola çıkarsanız.
Bir gün gelir tartışılır hale dönüşürsünüz.
Yani.
Son dönemlerde yapılan atamalar.
Bugünün habercisi idi.
Yaşananlar.
Yaşanacaklar da.
Bürokratik çöküşün başlangıcıdır.
Bilin.
*
Siyasal bakış altında.
Farkındalık oluşturmaya kalkıyorsa.
İşin geldiği nokta vahamettir.
Meselenin gidilmesi gereken nokta burasıdır.
*
Yozgat’ta genel sistem.
Siyasete odaklı işlediğinden.
Siyaseten yaşananlar.
Siyaseten iflasın yaklaştığıdır.
*
Siyasi iktidar.
Siyasi idare.
Yaşananlara çözüm bulmak zorundadır.
Aksi takdirde, oklar kendilerine gelecektir.
*
Kopukluğun temelinde de siyasallaşma yatıyor.
Dağılımların parçası da...
Kutuplaşmanın odağı da...
Gruplaşmanın yansıması da...
Yozgat'a zarardan başka bir şey vermiyor.
*
Siyaseten getirilenler.
Siyaseten götürülmelidir.
Anlatabildim mi?