Siyaset bir araçtır...
Hizmete...
Yatırıma...
Çalışmaya...
Topluma...
Ama.
Siyaseti 'nüfuz' olarak kullanmak.
İhanettir...
*
Siyaset bir kimlik değildir/olamaz.
Siyaset makam değildir/olamaz.
Siyaset güç değildir/olamaz.
Siyaset meslek değildir/olamaz.
Uzatmak mümkün...
*
Mesele...
Siyasete nasıl bakıldığıdır?
*
Kabul edin/etmeyin.
Yozgat'ın birleştiği/ayrıştırıcı bir noktadır siyaset...
Taraflaşmanın.
Gruplaşmanın.
Kutuplaşmanın.
Ayrışmanın.
Bölünmenin.
Parçalanmanın.
Yansımasıdır siyaset.
*
Siyaseten taraf olanların.
Karşısındakileri 'düşman' görmesi de siyasi bakış değil midir?
*
Siyaset fanatizme çevrildi.
Siyaset holiganizme dönüştürülüyor.
*
Muhalefet kalmak.
Muhalefet bakmak.
Muhalefet penceresine girmek.
Toplumu bölmemeli.
Toplumu ikiyi ayırmamalı.
Bugün sağduyulu muhalefet.
Kazanç siyasetini de beraberinde getirir.
*
Bugün.
Muhalefet partilerinin bir araya gelip.
Verdikleri fotoğraf karesi.
Ortaya koydukları fikir.
Yansıttıkları istişare kültürü.
Kazançtır.
*
Siyasi toplantının.
Toplumsal sağduyuya çekilmesi.
Özlenen siyasi tablonun kendisidir.
Yozgat'ı konuşmaları.
Yozgat'a dair adım atmaları.
Siyaseten artı getirmiştir.

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde.
Güç birliğine dem vurmaları.
Kamuoyuna mesaj vermeleri de kazançtır...
*
Mesele.
Muhalefetin kendi içerisinde samimi  kalması...
Malum.
Yıllardır süregelen anlayışlar.
Ortaya konan tablolar.
'Ben' ya da 'bizim' mantığıyla bakıldığından zayıf kalmıştır.
Yıkılmıştır.
*
‘Muhalefet’ dedik ya.
Bu anlayışın.
Bu yaklaşımın.
Bu aktarımın.
Bir karşılığı olmalı.
Siyasal farklılık ‘muhalefet’ olgusunu getirebilir.
Ama Yozgat'ı muhalifete çekmek.
?!
*
Anlatabildim mi?