Yozgat'ın geleceği 'kara' siyaset üzerinden planlanıyor.
Siyaseti, siyasetten çıkaran anlayış.
Kimseye fayda getirmediği gibi....
Toplumsal ayrışmaları doğuruyor.
Yandaş.
Gruplaşmış.
Taraflaşmış.
Kutuplaşmış.
Bölünmüş.
Ayrışmış.
Sevgiden uzak.
Saygıdan yoksun.
Yapıyla hareket ediliyor.
Toplumsal değerlerin 'hiç' edildiği yaklaşımla...
Süreç kontrol edilmek isteniyor.
*
Bugün.
Siyaset artık sorgulanıyor...
Bel altı siyaset ile...
Ego...
Kibir...
Rant içerikli...
Çıkar görüşlü...
'Ben'cil oluşumlu.
Yeni siyaset anlayışı hakim kılınmak isteniyor...
*
Kişisel yürütülmek istenen siyaset...
Yozgat'a dair 'hayal'lerle yol çiziliyor.
Algısal.
Sosyal medya içerikli.
Kara propagandalı.
Siyasi sistemi oluşturmak.
Karşılık bulmadığı/bulmayacağı gibi...
Katkı vereceği kanısında da değilim.
*
Gerçekçi olmak lazım.
Kısır döngü siyasetinde bile.
İnsanlar 'kim' sorgulamasını yapmaya başladı.
Siyaset mi?
Memleket mi?
Sorusuna cevap bulmak için kendini bile zorlamıyor.
Geçmişin getirdiği siyasi yaralarla.
Geleceğini karanlığa gömmüyor.
Mantıklı.
Doğru analizle.
İzlemeye.
Takip etmeye.
'Kim'inle devam edeceğine yön çiziyor.
*
Siyasi tepkilerin.
Siyasi eleştirilerin.
'Hizmet' ile sınırlı tutulduğu.
'Yapılanlar' görüldüğü.
'Eksiklerin' dile getirildiği.
'Zaman' kavramının aktarıldığı.
Süreç içerisinde bakışların 'net'leştiği de artık görülmeli...
*
Algısal.
Karalama.
İtibarsızlaştırma siyasetine rağmen.
Toplumun geneli 'karar' noktasında kararlılığını gösteriyor.
Yani.
Siyaset mi?
Memleket mi?
Sorusuna net cevap veriyor.
MEMLEKET!..
*
İstikrarla birlikte...
'Usta'lığın ön plana çıkacağı...
Yeni dönemin daha etkin olacağı...
Celal Köse'nin ikinci 5 yıllığında...
Siyaset kaybedecek.
Memleket kazanacak.
Anlatabildim mi?