Siyasetin değişim rüzgarı.
Yozgat'ın tersine esiyor.
Dünün fikir ayrılıklarının.
Bugün 'bütün'leşmesi...
Ortak payda noktasına getirilmesi.
Siyasaten 'dallas' yaşantısını esinletiyor.
Samimiyet.
Niyet.
Çıkar.
Rant.
Ego.
Kibir.
Menfaat.
Gerçeğini yansıtıyor.
*
Kabul edersiniz/etmezsiniz.
Yozgat siyaseti kavramsal çöküntü içerisinde.
Etik değerlerini yitirmiş.
Erozyona uğratılmış.
Sonu olmayan noktaya çekildi.
*
Dün saydıranların.
Bugün sahiplenmesi.
Sahiplenilmesi.
Fanatikleşmesi.
Koruyucu.
Kollayıcı.
Hale gelmesi...
Siyasi değişimin 'hissi'yatını gösteriyor.
Daha ağır ifadeler söyleyebilirim.
Ama.
Kullanılacak dile yazık.
Dökülecek kelimelere yazık.
*
Siyaseten değişebilirsiniz.
Siyaseten davanızı güncelleyebilirsiniz.
Siyasaten yön çizebilirsiniz.
Siyaseten yeni başlangıç yapabilirsiniz.
Siyaseten yarının hesabına girebilirsiniz.
Siyaseten beklentinizi ortaya koyabilirsiniz.
Siyaseten hedef belirleyibilirsiniz.
Ama.
Siyasaten 'kavram' yanılgısına düşemezsiniz.
Siyaseten dün konuştuklarınız.
Bugün karşınıza dikilecektir.
Yarın 'hedef'inizin önüne barikat olacaktır.
*
Yozgat'ın siyasete bakış açısı yaşamsal boyutta.
Günlük hayatın.
Günlük yaşayanların.
Önceliği konumunda.
Böyle bir yapı içerisinde.
Siyasal değişimin boyutları da tartışma getirir...
Davam.
Partim.
Arkadaşlarım diyerek yola çıkanların.
Bir anda farklılık göstermesi...
Kişisel kazanç getirebilir.
Fakat.
Toplumsal karşılığını da yitirir.
*
Siyaset, değişimi pek sevmez.
Kişisel beklentilere yön çizmez.
Davasını bırakanları.
Yol arkadaşlarına 'sırt' dönenleri benimsemez.
Uzun soluklu siyasete yelken açmaz.
*
Bugün siyasi değişim içerisine girenler.
Yarınlarını nasıl kaybettiklerini izlesinler.
Anlatabildim mi?