Laf dudağınızın ucuna gelir.
Düğümlenir.
Yutkunursunuz.
Söyleyeceğiniz varsa bile.
Kafayı sallar bırakırsınız.
Öyle bir şey.
*
Yozgat’ta bir şeyleri anlayabilmek.
Kavrayabilmek.
Topluma doğrusunu gösterebilmek.
Yanlışları.
Eksikleri.
Anlatabilmek.
O kadar zor ki.
‘Duyar’sız toplumun.
‘Duyar’lı olmaya çalışması.
Toplum içerisindeki işgüzarların da.
Taraf olma adına gayret göstermesi.
Birilerine destek veriyor çabasıyla.
Yanlışa sürüklemesi.
Vahametleri ortaya çıkarıyor.
Anlayın.
*
Sosyal medya odaklı ilerliyoruz.
Sosyal medya odaklı yönetiliyoruz.
Sosyal medya odaklı plan yapıyoruz.
Sosyal medya odaklı program hazırlıyoruz.
İyi mi?
*
Kafasını kuma gömüp.
Yozgat’ı konuşanlar.
Siyasal.
Bürokratik.
STK boyutuyla...
Yön çizmeye çaba gösteriyor.
*
Yozgat'ta bir şeyler var deyip.
Kenarda bekleyenler.
Nemalanmayı açık kapı arıyorlar.
*
Yozgat’ta yaşayanlar ‘taraf’ olma adına çaba gösteriyor.
Kendilerini öne atıp.
Saf gösteriyor.
Peki.
Yozgat dışında yaşayan Yozgatlılara ne demeli?
Dernek başkanı sıfatıyla Yozgat’ı savunmaya kalkanlar.
Yozgat ile ilgili hangi mevzuda öncülük ettiniz.
Yozgat’ı temsil eden takımların hangi maçında boy gösterip.
Destek verdiniz.
El uzatıp, sahip çıktınız?
*
Kimse kusura bakmasın.
Ucuz kahramanlığa gerek yok.
Yozgat gerçekleriyle yüzleşip.
Yozgat’ı anlamadığınız sürece.
Bir işe yaramazsınız.
Ancak sosyal medya üzerinden.
Ancak boy gösterirsiniz.
O kadar.
*
Yozgat duyarlılığı gösterilmeye çalışılıyor.
Gerçekten samimi iseler.
Gerçekten Yozgat’ı seviyor iseler.
Gerçekten kentin gelişimini düşünüyor iseler.
Kentin değerlerine sahip çıkmakla işe başlamalılar.
Kentin sahip olduğu potansiyeller.
Bir bir erirken.
Sosyal medya kahramanları.
Saf tutma.
Taraf olma gayretleriyle.
Kolay yoldan yamanmaya çalışıyorlar.
Yemezler.
Biline.
*
İşin eğrisi, doğru bir kenara.
Bugün, Yozgat tartışılıyor ise.
Sebebi ‘duyarsız’ duyarlılar.
Anlatabildim mi?