Her yıl Eylül ayının üçüncü haftası, Türkiye'de Ahilik Haftası olarak kutlanır.
 Ahilik, Türk kültürünün önemli bir parçasını temsil eden, dayanışma, dürüstlük, iş ahlakı ve meslek etiği gibi değerleri içinde barındıran geleneksel bir kurumdur. 
Ahilik Haftası, bu değerleri hatırlatmak, gelenekleri canlandırmak ve gelecek nesillere aktarmak için bir fırsattır.
Ahilik, 13. yüzyılda Anadolu'da ortaya çıkmış bir lonca sistemi olarak bilinir. 
Esnaf ve zanaatkarları bir araya getirerek, mesleklerini öğrenmeleri, geliştirmeleri ve topluma hizmet etmeleri için bir çatı oluşturdu. 
Ahilik, öğrenci-kalfa-usta hiyerarşisine dayanan bir yapıya sahipti ve her ahi üyelerine saygı, dürüstlük ve yardımseverlik gibi değerleri benimsemelerini öğretti.
Ahilik Haftası, bu önemli mirası canlı tutma ve yeni nesillere tanıtma amacını taşır. 
Kutlamalar genellikle paneller, seminerler, sergiler ve el sanatları gösterileri gibi etkinlikleri içerir. Aynı zamanda esnafın ve zanaatkarların çabalarını takdir etmek ve teşvik etmek için bir vesiledir.
Ancak Ahilik Haftası sadece geçmişi anmakla kalmaz, aynı zamanda günümüz iş dünyasına ve toplumuna da önemli dersler sunar. 
Ahilik, dürüstlük, sadakat, adalet ve yardımseverlik gibi değerleri teşvik eder. 
Bu değerler, günümüz iş dünyasında ve toplumunda da çok önemlidir.
Bu yıl Ahilik Haftası'nı kutlarken, bu değerleri hatırlamalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız. 
Ahilik, sadece bir geçmişin hatırası değil, aynı zamanda geleceğimizi şekillendiren bir mirastır. Bu hafta, Ahilik'i ve onun getirdiği değerleri kutlama ve paylaşma fırsatıdır.