Mevzubahis Yozgat deyip.
Yozgat paydasında ayrışmakta bize has bir şey olsa gerek...
Yıl olmuş 2024...
Halen kısır döngü üzerinde gidiyoruz.
*
Yozgat için atılan her hamle.
Belli bir noktadan sonra geri dönüyor.
*
Paylaşmak.
Reklama.
Görüntüye.
Fotoğraf karesine bağlı olduğundan.
Kurumların yapısal işleyişi de birbirine giriyor.
İyi mi?
*
Gelişim.
Kalkınma.
Yatırım.
İstihdam alanlarının açılması.
İşgücünün oluşturulması.
Kültürün öne çıkarılması.
Turizmin anlatılması.
Sporun planlanması.
Eğitimin düzenlenmesi.
Sağlığın merkeze dönüştürülmesi.
Tarımın yaygınlaştırılması.
Ekonominin canlandırılması.
Başlıklarında ‘proje’sel çalışmalara girildi.
Gariptir.
Yiyelim, içelim.
Birbirimizi övelim.
Sistemi öne çıktı.
*
İşte tartışmanın.
Çözümün ana noktası budur.
Yani.
Reklam.
Görüntü üzerine yürüyen zihniyet.
Kendini öne çıkarma çabasındaki anlayış.
Yapılanları bir adım öteye götürmüyor.
*
Mesele.
Görüntünün yansımasıdır.
*
Eylem ile söylem örtüşmez.
Başlangıç ile sonuç.
Birbirini tamamlamazsa.
Yozgat’ın neyini konuşacağız?
Hangi ‘özel’ noktadan bakıp.
İleriye dönük.
Adımlardan bahsedeceğiz.
*
Yozgat’ta görüntü vermek alışkanlık olmuş.
Yozgat’ı öne çıkaracak.
Sektörel bazlı tanıtım yapacak.
Etkinliklerden uzak durup.
Katkı vermeyip.
Destek sağlamayıp.
Görüntüde yer almak.
Samimiyetsizliğin yansımasıdır...
*
Yozgat'ı kısır döngüye çekip.
Belirli noktalar üzerinden.
Belirli kesim üzerinden.
Yürümeye kalkarsak.
Yol alamadığımız gibi...
Hızla gerilemeye devam ederiz.
*
Bugün...
Siyasal.
Bürokratik...
Sonuçlara bakarak yön çizmeye kalkmak...
Kimseye fayda getirmeyi gibi...
Ayrışmanın fitilini ateşlemekten öteye gitmez...
*
Görüntü...
Anlatabildim mi?