Yozgat’ın kaderi midir?
Kara talihi mi?
Yoksa.
Alışkanlığı mı?
Bilinmez...
Eldekiler kayarken ‘sahiplenme’ duygusu  pekişir.
 Neden?
 *
İnsanların birbirini sevmesi beklenemez.
Tahammül göstermesi de beklenmez.
 Ama.
 Toplumsal menfaat noktasında.
 Hizmet odaklı anlayışın.
 Kabullenilmesi kaçınılmazdır.
 Bugün.
 Yozgat için açılan ufukların.
 Çizilen hedeflerin.
 Ortaya konan doğru hamlelerin getirisi.
Bir kaç yıl sonra ortaya çıkacaktır.
*
Siyasetin birleştirici gücü.
Menfaat odaklı.
Çıkar ilişkili.
Rantsal olduğundan.
Duruma göre vazife alanlar.
Kenarda pusuya yatmış beklerken.
Bugün.
Toplumu ikiyi ayıran anlayış.
Kaybettiğinin değerini algılamaya çalışıyor.
Böyle bir ortamda.
Tartışılması gereken konu.
Memleket mi?
Siyasal hırs mı?
Siyasay ihtiras mı?
Ortaya çıkması muhtemel 'intikam', 'hesap görme' yaklaşımı mı?
*
Hizmet anlayışını öne çıkarıp.
Hizmeti yok sayan yaklaşım.
Siyasetin ne noktada yapıldığını gözler önü ne seriyor.
*
‘Zaman’sız. 
‘Yer’siz. 
‘Gerek’siz 
Adımlarda ‘birlik’teliği tehlikeye sokanlar.
 Gerçeklerle yüzleşmek üzere toplumun karşısına çıkacaktır.
*
Yozgat'ın istikrar gerçeğiyle hareket etmesi lazım...
Geçmişin yanlışlarından.
Geçmişin hatalarından.
Geçmişin 'yandaş'lığından.
Geçmişin 'algısal' bakışından.
Geleceği kuramazsınız.
Geleceği kurgulayamazsınız.
*
Algısal yürütülen.
Karalama ile yol açılan.
İhanete varan.
Siyasi mekanizmanın.
Yozgat’ta hizmet anlayışını.
Geri plana iterken.
Buna öncülük edenler.
Pay sahibi olanlar.
Süreç içerisinde ‘millet’ nazarında.
Tartışmanın odağına gelecektirler.
*
Yozgat, gelecek kaygısı içerisindedir.
Yeni bir mecareya girecek.
Yeni bir açılım yapacak.
Zamanı yoktur.
Gücü de kalmamıştır.
*
Toplumun sahiplenme içgüdüsü.
Yozgat'ı saracak mı?
Bekleyip, göreceğiz...
Anlatabildim mi?