Bir kaç kez kaleme aldım.
Yinelemek istedim.
Siyasetin hareketlendiği.
Ayak oyunlarının işlendiği.
Tahammülsüzlüğün arttığı.
Saygının yitirildiği.
Derin kaygıların yaşandığı günümüzde tekrarlamanın faydalı olacağı kanısındayım.
‘Uzayan kol bizden olsun...’
Tipik bir sözdür...
Ağızlara sakız yapılıp.
Laf olsun diye söylenir.
O kadar...
*
Bizde, kol uzamaya başlasın.
Bakın neler oluyor.
Kol kalmadığı gibi.
Gövdeyi de götürürler.
Götürüyorlar da...
*
Yozgat için.
Yozgat adına.
Yozgat'a dair.
Falan...
Bildik edebiyatla yol çizilmek isteniyor.
*
Uzayan kol meselesi var ya.
Çözümün temeli de burada.
Konuşmak.
Proje sunmak.
Umut dağıtmak.
Yeterli gelmiyor.
Artık kimesede dönüp, bakmıyor.
*
Burasını iyi analiz etmek lazım.
Yozgat’ın önünü tıkayan siyaset ve bürokrasi.
STKlarla içiçe olmadığı.
Omuz omuza verip.
Sorunlara eğilmediği sürece.
Yozgat’ın gelimesini beklemek.
Hayalden öteye gitmez.
Biline.
*
STKları ses vermediği.
Özel sektörü güçlenmediği.
İnsanları gelecek kaygısı duyduğu.
Kaynakları hor kullanıldığı.
Beyinleri harcandığı.
Menfaat ve çıkar ilişkilerinin öne çıktığı.
Konuşanı çok olduğu.
Kişi siyasetinin yapıldığı.
Yatırımcının dışlandığı.
İşletmelerin sahipsiz bırakıldığı.
Kent gerçeklerinin gizlendiği bir şehirde.
Kalkınma hamlesi.
Gelişme açılımı konuşulabilir mi?
*
Yerel seçim sürecini işliyoruz.
Farklılıkların ortaya konduğu.
Farklı görüşlerin yansıtıldığı.
Farklı olguların işlendiği.
Hoş bir sade bırakıldığı arzu ediliyor.
*
Fakat.
Siyasi mekanizma içerisinde.
Siyasi nezaketsizliği.
Siyasi ahlaksızlığı.
Siyasi aymazlığı.
Siyasi değersizliği.
Siyasi etiksizliği...
Sergilemeye çalışanlarda yok değil.
Böyle bir yapıya bürünüp.
Kraldan çok kralcı geçinenler.
Uzayan kolun ne anlama geleceğinin bilinci dışındalar.
Klavye delikanlılığına soyunup.
Varlıklarıyla zarar vermeye başladılar.
İyi mi?
*
Uzayan kol bizden olsun da.
Uzayan kolu budamak ne?
Ya da.
Kırmaya çalışmak.
Yok etmeye çaba harcamak.
Anlatabildim mi?