Gariptir. 
Yozgat için adımlar pek inandırcı gelmiyor.
Samimiyet. 
İyi niyet. 
Yaklaşım. 
Anlayış. 
Bir sınır içerisinde. 
Çizgi çekilmiş sanki. 
Durağanlık gösteriyor. 

Siyasal iktidarın yerel bazdaki eriyişi dikkat çekici boyutta...
Bugün, il başkanlığı konusunda somut adımlar atılamıyor.
Nihayete erdirilemiyorsa...
Teşkilatlar arası kopukluk görünmüyorsa...
Protokol siyaseti öne çekiliyorsa.
Sosyal medya siyasetine giriliyorsa...
Meselenin ciddiyeti gözler önündedir.
*
Siyasal macera girmek.
Yeni bir macera aramak.
Yeni bir arayış gütmek.
Kime, ne fayda sağlayacak?
*
Değişim adına söyleniyorsa.
O tren gitti.

Yüzleşmek önemlidir. 
Gerçekleri görüp. 
Dün ile yüzleştiğinizde. 
Yarına yönelik yapılanlarda. 
Yolunu bulacaktır. 
Özellikle. 
Dün ‘köstek’ olup. 
Bugün ‘menfaat’ noktasında ‘destek’ verenler bile. 
Pozitif bakıp. 
Kimliklerini.
Varlıklarını. 
Yıktıklarını. 
Parçaladıklarını. 
Gruplaştırdıklarını. 
Ötekileştirdiklerini. 
Kutuplaştırdıklarını. 
Gizlemeye çalışıyor. 
‘Hiç’likle ‘Yozgat’ sevdasını güdüyorlar. 
‘Bakış’la ‘toplumsal’ bütünlük türküsünü söylüyorlar. 
‘Yaklaşım’la ‘yandaş’lıklarını, ‘yalakalık’larını gösteriyorlar. 
İyi mi? 

Yozgat için bir şey yapılmak isteniyorsa. 
Yol açıktır. 
Siyasal. 
Bürokratik. 
Yüzleşmeyi sağlayarak. 
Toplumsal ‘ayrışma’larını ortadan kaldırmanız lazım. 
Yalan, yanlış. 
Çıkar, menfaat doğrultusunda hareket edenleri ayırıp. 
Duyulmak istenenden çok. 
Birilerini öne çıkarmak gayretinden ziyade.
Gerçeklerin aktarılmasına ön ayak olunması lazım. 
Dün toplum nazarında. 
Fitne, fesatlık üretip. 
Kişisel çıkar uğruna, insanları birbirine düşürenleri. 
Toplumsal olguları küme düşürenleri ortaya çıkarıp. 
Uzak kalmaları sağlanmalıdır. 

Yozgat için yapılması gereken. 
En doğru hareket. 
İç yüzleşmenin gerçekleşmesidir.
*
Anlatabildim mi?