Çok kez dile getirdik.
Sanırım sonu olmayacak.
Biz söyleyelim.
Biz yazalım.
Elbet, birileri üzerine alır.
Adımlarını atar.
*
Yozgat’ın sorunu kendiyle.
Barışık olmadığından.
Değişimi.
Yeniliği.
Kabul etmediğinden.
Zihniyet evrimi geçirmediğinden.
Yılların sorunları, nesilden nesile aktarılıyor.
Anlayın.
*
Olmaz mantığının işletilip.
Kişisel egolarla.
Menfaatçıl yaklaşımlarla.
Çıkar beklentileriyle.
Alınan yollar.
Toplumsal açılımları da engelliyor.
Bütünlük gelişimi tıkıyor.
Bilin.
*
Geçmişi yaşıyarak.
Geleceği şekillendirmek.
Alınacak derslerle alakalıdır.
Bunu başarabilirsek.
Adım atmış oluruz.
Aksi takdirde.
Dün olduğu gibi.
Bugünün yarından farkı olmaz.
Görün.
*
Yozgat’ın artık kendisini yenileyip.
Değişime girmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.
Bunu sağlayacak etkenlerin.
Birer birer öne çıkması da fırsattır.
*
Yozgat'ın kendi içerisindeki dağınık yapısı...
Geleceğe ilişkin sağlıklı kararların alınmasının önüne geçiyor.
Herkes, her şeyin farkında.
Ama, kimse kimsenin umurunda değil.
İyi mi?
*
Yozgat’a katkı verecek.
Gelişimine.
İlerlemesine.
İvme getirecek.
Adımların da atılması önem arz ediyor.
Bundan sonra Yozgat’ın geri gitmesi.
Bunları elinden kaçırması.
Düşünülemeyeceğine göre.
Zihniyet değişiminden başlayarak.
İç düşmanlığı giderecek.
Yandaşlık.
Yalakalık.
Fırsatçılık.
Menfaatçılık.
Çıkarcılık.
Anlayışları da bir kenara bırakılarak.
Toplumsal bütünlük içerisine girilmesinin gerekliliği ön plana çıkıyor.
Siyasal bakışın getirdiği.
Bürokratik işleyişin sürdürdüğü.
Vatandaşın bakar olduğu sistemde yıkılmalıdır.
Ortadan kaldırılmalıdır.
*
Yozgat’ın vitrini.
Yeni bir açılım noktasıdır.
Değerlendirildiğinde.
Fırsat olarak düşünüldüğünde.
Nelerin olabileceğini kestirmek güç değildir.
*
Yozgat'ın geleceği değişime bağlıdır.
Anlayışa bağlıdır.
Gerçeklerle yüzleşmeye bağladır.
Anlatabildim mi?